Super Early Bird
09/04/2021 - 11/04/2021
Early Bird
12/04/2021 - 31/05/2021
Regular
01/06/2021 - 31/08/2021
Late
01/09/2021 - 10/10/2021
Vé BIB cự ly 10km
-36%
Vé BIB cự ly 10km
Vé tham gia giải Lam Dong Trail cự ly 5km
1,398,000 Đ
899,000 đ/người
1,398,000 Đ
899,000 đ/người
- 0 +
Vé tham gia giải Lam Dong Trail cự ly 5km
Vé BIB cự ly 21km
-33%
Vé BIB cự ly 21km
Vé tham gia giải Lam Dong Trail 2021 cự ly 21km
2,398,000 Đ
1,599,000 đ/người
2,398,000 Đ
1,599,000 đ/người
- 0 +
Vé tham gia giải Lam Dong Trail 2021 cự ly 21km
Vé BIB cự ly 42km
-37%
Vé BIB cự ly 42km
Vé tham gia giải Lam Dong Trail 2021 cự ly 42km
3,198,000 Đ
1,999,000 đ/người
3,198,000 Đ
1,999,000 đ/người
- 0 +
Vé tham gia giải Lam Dong Trail 2021 cự ly 42km
Vé BIB cự ly 70km
-40%
Vé BIB cự ly 70km
Vé tham gia giải Lam Dong Trail 2021 cự ly 70km
3,998,000 Đ
2,399,000 đ/người
3,998,000 Đ
2,399,000 đ/người
- 0 +
Vé tham gia giải Lam Dong Trail 2021 cự ly 70km
Vé BIB Kid Trail
-39%
Vé BIB Kid Trail
Vé tham gia giải Lam Dong Trail 2021 cự ly dành cho trẻ em
900,000 Đ
550,000 đ/người
900,000 Đ
550,000 đ/người
- 0 +
Vé tham gia giải Lam Dong Trail 2021 cự ly dành cho trẻ em