Gói Joy in Running
Gói Joy in Running
Quà kỉ niệm từ Ban Tổ Chức
Miễn phí
Miễn phí
Quà kỉ niệm từ Ban Tổ Chức
Gói WonderRun
-69%
Gói WonderRun
BIB của giải WOW Marathon Hội An 2020 (khi đã mua BIB của giải) hoặc BIB kỷ niệm (khi đăng ký mới)
Áo phông
Huy Chương
Voucher 500K/đơn hàng khi mua combo-BIB các giải thuộc hệ thống Running Holidays
Voucher 500K/đơn hàng khi mua combo du lịch của Wow Holidays
Giấy chứng nhận điện tử
650,000 Đ
200,000 đ/người
650,000 Đ
200,000 đ/người
BIB của giải WOW Marathon Hội An 2020 (khi đã mua BIB của giải) hoặc BIB kỷ niệm (khi đăng ký mới)
Áo phông
Huy Chương
Voucher 500K/đơn hàng khi mua combo-BIB các giải thuộc hệ thống Running Holidays
Voucher 500K/đơn hàng khi mua combo du lịch của Wow Holidays
Giấy chứng nhận điện tử