Early bird (200 vé)
20/01/2021 - 14/02/2021
Trăng Non - Người lớn
-20%
Trăng Non - Người lớn
1 Drink và 1 vé WOW SUNSET SHOW - Thời gian để yêu
1,000,000 Đ
800,000 đ/người
1,000,000 Đ
800,000 đ/người
1 Drink và 1 vé WOW SUNSET SHOW - Thời gian để yêu
Trăng Non - Trẻ em
-20%
Trăng Non - Trẻ em
1 Drink và 1 vé WOW SUNSET SHOW - Thời gian để yêu
500,000 Đ
400,000 đ/người
500,000 Đ
400,000 đ/người
1 Drink và 1 vé WOW SUNSET SHOW - Thời gian để yêu
Chạng Vạng - Người lớn
-17%
Chạng Vạng - Người lớn
1 Snack + 1 Drink và 1 vé WOW SUNSET SHOW - Thời gian để yêu
1,200,000 Đ
1,000,000 đ/người
1,200,000 Đ
1,000,000 đ/người
1 Snack + 1 Drink và 1 vé WOW SUNSET SHOW - Thời gian để yêu
Chạng Vạng - Trẻ em
-17%
Chạng Vạng - Trẻ em
1 Snack + 1 Drink và 1 vé WOW SUNSET SHOW - Thời gian để yêu
600,000 Đ
500,000 đ/người
600,000 Đ
500,000 đ/người
1 Snack + 1 Drink và 1 vé WOW SUNSET SHOW - Thời gian để yêu
Hoàng Hôn - Người lớn
-10%
Hoàng Hôn - Người lớn
Vé Free Buffet
Free flow soft drink
Vé tham gia WOW SUNSET SHOW - Thời gian để yêu
2,000,000 Đ
1,800,000 đ/người
2,000,000 Đ
1,800,000 đ/người
Vé Free Buffet
Free flow soft drink
Vé tham gia WOW SUNSET SHOW - Thời gian để yêu
Hoàng Hôn - Trẻ em
-10%
Hoàng Hôn - Trẻ em
Vé Free Buffet
Free flow soft drink
Vé tham gia WOW SUNSET SHOW - Thời gian để yêu
1,000,000 Đ
900,000 đ/người
1,000,000 Đ
900,000 đ/người
Vé Free Buffet
Free flow soft drink
Vé tham gia WOW SUNSET SHOW - Thời gian để yêu
Hoàng Hôn - VIP - Người lớn
-12%
Hoàng Hôn - VIP - Người lớn
Vé Free Buffet
Free flow soft drink
Vé tham gia WOW SUNSET SHOW - Thời gian để yêu
Dành cho 20 khách hàng ngồi ở vị trí đẹp nhất và áp dụng 2 vé/đơn hàng
3,400,000 Đ
3,000,000 đ/người
3,400,000 Đ
3,000,000 đ/người
Vé Free Buffet
Free flow soft drink
Vé tham gia WOW SUNSET SHOW - Thời gian để yêu
Dành cho 20 khách hàng ngồi ở vị trí đẹp nhất và áp dụng 2 vé/đơn hàng
Hoàng Hôn - VIP - Trẻ em
-12%
Hoàng Hôn - VIP - Trẻ em
Vé Free Buffet
Free flow soft drink
Vé tham gia WOW SUNSET SHOW - Thời gian để yêu
Dành ch 20 khách hàng ngồi ở vị trí đẹp nhất và áp dụng 02 vé/đơn hàng
1,700,000 Đ
1,500,000 đ/người
1,700,000 Đ
1,500,000 đ/người
Vé Free Buffet
Free flow soft drink
Vé tham gia WOW SUNSET SHOW - Thời gian để yêu
Dành ch 20 khách hàng ngồi ở vị trí đẹp nhất và áp dụng 02 vé/đơn hàng