Early Bird
01/02/2021 - 28/02/2021
Regular
01/03/2021 - 27/06/2021
Late
28/06/2021 - 07/07/2021
Vé BIB cự ly 5km
-33%
Vé BIB cự ly 5km
Vé tham gia giải VnExpress Marathon Amazing Halong 2021 cự ly 5km
600,000 Đ
400,000 đ/người
600,000 Đ
400,000 đ/người
- 0 +
Vé tham gia giải VnExpress Marathon Amazing Halong 2021 cự ly 5km
Vé BIB cự ly 10km
-38%
Vé BIB cự ly 10km
Vé tham gia giải VnExpress Marathon Amazing Halong 2021 cự ly 10km
1,300,000 Đ
800,000 đ/người
1,300,000 Đ
800,000 đ/người
- 0 +
Vé tham gia giải VnExpress Marathon Amazing Halong 2021 cự ly 10km
Vé BIB cự ly 21km
-37%
Vé BIB cự ly 21km
Vé tham gia giải VnExpress Marathon Amazing Halong 2021 cự ly 21km
1,500,000 Đ
950,000 đ/người
1,500,000 Đ
950,000 đ/người
- 0 +
Vé tham gia giải VnExpress Marathon Amazing Halong 2021 cự ly 21km
Vé BIB cự ly 42km
-39%
Vé BIB cự ly 42km
Vé tham gia giải VnExpress Marathon Amazing Halong 2021 cự ly 42km
1,800,000 Đ
1,100,000 đ/người
1,800,000 Đ
1,100,000 đ/người
- 0 +
Vé tham gia giải VnExpress Marathon Amazing Halong 2021 cự ly 42km